Welcome to the site of the Foundation for International Education in The Netherlands.

This site offers
– information about all international schools and international departments of Dutch schools in the Netherlands.
– a guide for those who wish to start an international school in the Netherlands
– information on the activities of the Foundation, amongst others congresses on relevant topics and financial contributions

If you know where you’re going to live in The Netherlands, click on the region map to locate the schools. If you want to find out about the schools first, click on the list of schools!

 

Vacature bestuurslid SIO met aandachtspunt financiën.

SIO, opgericht in 1953, is een onafhankelijke stichting die als doel heeft een kennisbron te zijn voor het internationale onderwijs in Nederland. Vanuit dit doel ondersteunen we belangstellenden op het gebied van internationaal onderwijs. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden via www.sio.nl.  

Door verstrijken van de zittingstermijn ontstaat op 1 januari 2020 een vacature voor een bestuurslid in de functie van penningmeester.

Wij zoeken een kandidaat die: 

  • relevante bestuurlijke en financiële ervaring heeft; 
  • intermediair kan zijn tussen administratiekantoor, bank en bestuur;
  • zorg draagt voor het financiële verkeer;
  • jaarrekening en begroting laat opstellen en deze presenteert in het bestuur;
  • affiniteit heeft met het internationale onderwijs.

Het bestuur vergadert vier a vijf keer per jaar, meestal in de ochtenduren, in Utrecht.

De tijdsinvestering beperkt zich, uitgezonderd de vergaderingen en incidentele participatie in commissies en werkgroepen, tot enkele uren per maand. De functie is onbezoldigd, maar de onkosten worden vergoed.

Heeft u interesse dan kunt u een reactie sturen aan  de secretaris van het SIO, Willy Grijze, via grijzewilly@gmail.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij  Marianne de Graaf, vice-voorzitter (m.degraaf@gmail.com) of bij Willy Grijze, secretaris (grijzewilly@gmail.com ). 

Search