16.03.2020
De herziene versie van het vademecum ‘De start van een internationale school in Nederland’ is nu beschikbaar.

Dit document is met zorg samengesteld door het bestuur en biedt: een overzicht van subsidie-overwegingen, wettelijke kaders voor de verschillende types internationale scholen, een aanbevolen stappenplan en een samenvatting van de geldende wet- en regelgeving voor internationale scholen.

Search