16.03.2020
De herziene versie van het vademecum ‘De start van een internationale school in Nederland’ is nu beschikbaar.

Dit document is met zorg samengesteld door het bestuur en biedt: een overzicht van subsidie-overwegingen, wettelijke kaders voor de verschillende types internationale scholen, een aanbevolen stappenplan en een samenvatting van de geldende wet- en regelgeving voor internationale scholen.

15.04.2020
The revised English version of the guide ‘Starting an international school in the Netherlands’ is now available.

This document has been carefully compiled by the SIO board and offers: an overview of subsidy considerations, legal frameworks for the different types of international schools, a recommended plan of action and a summary of the relevant rules and regulations for international schools.

Search